Přehlad

Dudlowar Beno Nowak
prawa za wobrazy: MDR/ Martin Wenk

Aktualne přinoški

Weibliche Fans mit sorbischer Fahne auf der Wange (nah)
prawa za wobrazy: MDR/Benno Scholze

Kubłanje a wědomosć

Sorbisch-Unterricht in der Grundschule Schleife/Slepo 2008
prawa za wobrazy: Jürgen Matschie

Na swjedźenju serbskeje rěče Slepjanskeje zakładneje šule mějachu tamniši šulerjo raz tróšku wotměnjacy dźeń, kaž Matej Dźisławk wam nětko powěda.

Do 09.06.2016 05:45hodź 02:03 mjeń

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-91106.html

praw MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Přinoški zašłych dnjow

Wubrane přinoški Serbskeho rozhłosa