Přehlad

Logo der Studentenvereinigung Sorabija Lipsk
prawa za wobrazy: Sorabija Lipsk

Aktualne přinoški

Hańža Šewcowa a Lejna Hrjehorjowa (wotlěwa) tehdy šulskej towaršce - dźensa 105 lět
prawa za wobrazy: Dušan Scholze/MDR

210. narodniny so dźensa swjeća - lěpje prajene dwójne 105. Jónkrótny jubilej woswjećitej Serbowce Hańža Šewcowa z Łazka a Lejna Hrjehorjowa z Pančic- Kukowa.

srj 30.11.2016 05:45hodź. 03:01 mjeń.

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-234504.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Konrad Nowak z Dubrjeńka zhotowja swěčkowy wobłuk.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck

Njedźelniše wusyłanje

Syman Šołta wobkedźbuje kołpje při Malešanskich hatach.
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
Lubina Malinkowa ze swojej disertaciju
prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes

Přinoški zašłych dnjow

Wubrane přinoški Serbskeho rozhłosa