„Za brězami" Choćebuskeho dramatikarja Olivera Bukowskeho je Měrana Cušcyna do serbšćiny přenjesła.
prawa za wobrazy: Němsko-serbske ludowe dźiwadło Budyšin