Serbscy šulerjo pytaja za wotmołwu: Tyje skerje ekologiske abo konwencionelne ratarstwo wobswětej?
prawa za wobrazy: MDR/Betina Wenderothowa