Serbska DJane Ida Bux
prawa za wobrazy: Ida Bux

Sofija Cyžec z Njebjelčic wustupuje ze swojej techno-hudźbu prawidłownje w klubach. Matej Dźisławk je młodu Serbowku zetkał.

štw 20.04.2017 06:18hodź. 02:30 mjeń.

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-355694.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio