Kito Lorenc
prawa za wobrazy: Serbske Nowiny/Matthias Bulang

Wón bě najznaćiši serbski basnik přitomnosće - znaty w Němskej a wukraju. Monika Gerdesowa na njeboh Kita Lorenca dopomina.

nje 01.10.2017 11:20hodź. 05:25 mjeń.

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-505248.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio