Richard Weil und Nils Miatke
prawa za wobrazy: IMAGO