Dom biskopa Bena w Smochćicach | Bischof Benno Haus in Schmochtitz
prawa za wobrazy: IMAGO

Wčera wječor bu w domje biskopa Bena wosebity temowy tydźeń zahajeny: "Žiwjenje w narańšich krajach". Beno Šołta bě pódla.

wu 14.11.2017 06:15hodź. 02:40 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-543888.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio