Wubrane přinoški Serbskeho rozhłosa

40 awdija

Delegierte sitzen in einem Saal.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Wotlěwa: nawoda instituta za sorabistiku, prof. Edward Wornar, sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Marija Stanzyna, braniborska ministerka za wědomosć a kulturu dr. Martina Münchowa a prorektor prof. dr. Thomas Lenk
prawa za wobrazy: Matej Dźisławk/MDR
Christina Pòlkec na wopyće pola franciskanskich sotrow w Malawi
prawa za wobrazy: Christina Pólkec
Marcel Braumann z Łuha
prawa za wobrazy: Dušan Šołta/MDR
 Franciska Grajcarekec z Chasowa studuje sorabistiku w Lipsku.
prawa za wobrazy: Franciska Grajcarekec
Damian Dyrlich z Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: Damian Dyrlich
Diana Wowčerjowa z Nuknicy
prawa za wobrazy: Diana Wowčerjowa
Das gusseiserne Denkmal für den deutschen Reformator Martin Luther (1483-1546) auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg.
prawa za wobrazy: dpa