Wubrane přinoški Serbskeho rozhłosa

Schlagwörter:

44 awdija

Jugendliche spielen Volleyball
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ein weißes Kaninchen in einem Käfig
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ratarka Susana Brězanec
prawa za wobrazy: MDR/Betina Wenderothowa
Trudla Malinkowa steji pódla serbskeho Lutheroweho pomnika w Delnjej Hórce
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Leńka Andersowa a Carolin Kindermanec (wotlěwa)
prawa za wobrazy: MDR/Betina Wenderothowa
Beachowa tura Satkule w Kulowcu
prawa za wobrazy: Spittank, Andreas/MDR
Warjenje kaž w starych časach je tema lětušeho medijoweho campa w Slepom.
prawa za wobrazy: Matej Dźisławk/MDR
Hromadźe z Radworskim fararjom Benom Jakubašom swjeća Serbja Božu mšu w Praskej cyrkwi swj. Marije dobyća.
prawa za wobrazy: Beno Bělk/MDR
Dźěći Chróšćanskeho horta na wopyće w Serbskim muzeju
prawa za wobrazy: MDR/Betina Wenderothowa
Sernjanske hrajkanišćo je hižo někotre lěta stare a njeje wjace najrjeńše.
prawa za wobrazy: MDR/Beno Šołta