Dobre ranje!

Dobre ranje!

Hódančko | 04.02.2016: Naše hódančko za dźěći

Nětko, lube dźěći, sydńće so cyle blisko ke computerej a nastajejće swojej wuši. Zaso su dzěći něšto wopisowali, štož měli wy wuhódać … [wjace]


Přehlad receptow zašłych wusyłanjow: Dźěći warja – strowe zežiwjenje

Tu móžeće sej wusyłane recepty přečitać a je sami wuspytać … [wjace]


© 2016 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK