Dobre ranje!

Dobre ranje!

Serija přiroda: Dyrdomdeje soniny Olimony

Kóždy druhi tydźeń móžeće sej tu aktualne dožiwjenje małeje soniny Olimony hišće raz naposkać a namakaće wotpowědne wobrazy a informacije … [wjace]


Naše hódančko za dźěći

Nětko, lube dźěći, sydnće so cyle blisko ke kompjuterej a nastajejće swojej wuši. Zaso su dzěći něšto wopisowali, štož měli wy wuhódać … [wjace]


Přehlad receptow zašłych wusyłanjow: Dźěći warja – strowe zežiwjenje

Tu móžeće sej wusyłane recepty přečitać a je sami wuspytać … [wjace]


© 2014 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK