Powěsće zašłych dnjow

Zašły tydźeń

David Statnik z ukrainskimi studentami w Serbskej kulturnej informaciji w Serbskim domje
prawa za wobrazy: Bettina Wenderoth/MDR
Serbski nawi wužiwa karty ze serbskimi pomjenowanjemi wotewrjeneho projekta OpenStreetMap
prawa za wobrazy: OpenStreetMap