Rańše powěsće: wutoru, 14.03.2017


Pjenježna rozprawa z biskopstwa

Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo ma tuchwilu dosć pjenjez, zo by swoje dušepastyrske a bohate socialne dźěło wukonjeć móhło. To wuńdźe z najnowšeho přehlada biskopskich financow, kotryž bu wčera w Drježdźanach předstajeny. Něhdźe za tři lěta pak dyrbi biskopstwo ze znajmjeńša jednej štwórćinu pjenjez mjenje wuńć. W serbskich katolskich wosadach njejsu po dotalnym stawje hač do lěta 2020 žane wjetše strukturne změny planowane.


Znowa so w serbšćinje pruwować dać

Serbske šulske towarstwo přihotuje lětušu Olympiadu serbskeje rěče. Wubědźowanje budźe kónc apryla. Kaž wčera zamołwita za zarjadowanje Marlis Młynkowa praji, móža so zajimcy hišće hač do kónca měrca přizjewić. Na wubědźowanju pruwuja so ertne a pisomne rěčne kmanosće dźěći. Loni je do Wodowych Hendrichec 60 dźěći šestych lětnikow z wyšich šulow Hornjeje a Delnjeje Łužicy kaž tež z gymnazija přijěło.


Nowy seniorowy centrum w Kamjencu

W Kamjencu nastanje při Budyskej horje nowy seniorowy centrum za 115 wobydlerjow. Za 80 dźěłowych městnow so hišće hladarki a hladarjo pytaja. Tež za dalše nadawki, kaž na přikład za zarjadnistwo, kuchnju a domjacnosć so powabjenja přiwzaja. Wotewrjenje srjedźišća je za 1. september planowane. Dale pyta so pomjenowanje za nowy centrum. Namjety móža so hač do 10. meje pola inwestora - Azurit-skupiny - zapodać.


Na sněhakowarskich deskach w Čěskej

Wot wčerawšeho přebywa 8. lětnik Budyskeho serbskeho gymnazija w čěskich Janskich Laznjach. 49 šulerjow je tam hač do pjatka w sněhakowarskim lěhwje. Wčera popołdnju su so prěnje razy ze swojimi sněhakami w sněze wupruwowali. Je to mjeztym 22. króć, zo poda so gymnazij do sněhakowarskeho lěhwa. Prěni raz bě to w lěće 1995. Spočatnje běchu to dźesate lětniki, potom dźewjatki a nětko hižo někotre lěta šulerjo wosmeho lětnika.


Nowe twarnišćo na B6

Na zwjazkowej dróze 6 pola Třoch Hwězdow, mjez Budyšinom a Biskopicami, so twari. Tam nastanje nowe busowe zastanišćo. Hižo loni su to chcyli w zwisku z twarom kolesowarskeje šćežki mjez Třomi Hwězdami a Hodźijom činić. Dla zymy pak buchu dźěła do nalěća přepołožene. Po wšěm zdaću hač do kónc měrca ma so wobchad přez amplu regulować.

posledni raz aktualizowane: 14. nalětnika 2017, 08:54 hodź.