Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Němski podawk ze serbskej barbu

Na Němskim ewangelskim cyrkwinskim zjězdźe w Berlinje swjeći so dźensa připołdnju serbsko-němska namša, a to w cyrkwi swj. Tomaša w Berlinje-Kreuzbergu. Serbsce prědować budźetaj Janšojski farar Ingolf Křenkar a Dešnjanska fararka Katharina Köhlerowa. Hartmut Leipner wot Spěchowanskeho towarstwa za delnjoserbsku rěč w cyrkwi mjenuje namšu serbski wjeršk cyrkwinskeho zjězda. Hižo srjedu běchu so Delnjoserbja na jewišću blisko Braniborskich wrotow předstajili. Žónski chór z Lubina zaspěwa tež wjacore serbske štučki.


Wobornicy z Róžanta a Sernjan najlěpši

Zhromadne mustwo wohnjoweju woborow z Róžanta a Sernjan je stary a nowy dobyćer pućowanskeho pokala Zarjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow. Róžeńčanscy a Sernjanscy přesadźichu so wčera wječor w Sernjanach w hašenskim nadběhu přećiwo woboram ze Smjerdźaceje, Pěskec, Konjec/Šunowa a Wotrowa. Wotewrjene hódnoćenje dobychu hašerjo ze Sulšec pola Kulowa; najlěpši dorostowy cyłk pak bu wčera zastupnistwo z Pěskec.


Nětko zaso do wody

W Kulowje su wčera připołdnju lěsnu kupjel wotewrili a z tym lětušu kupansku sezonu zahajili. Kaž kupanski mišter Uwe Mickel praji, je wčera hižo na 40 swěrnych hosći do 18 stopnjow ćopłeje wody skočiło. Kulowska kupjel wobsteji hižo wot lěta 1934. Spočatk 90-tych lět bu wona za jedyn milion hriwnow wobnowja. Do jeje atrakcijow słuša 93 metrow dołhe suwadło do wody. - Sprjewina kupjel w Budyšinje startuje dźensa do noweje sezony.


Choćebuz přećiwo kriminaliće

W Choćebuzu kroča njewšědne puće přećiwo kriminaliće srjedź města. Tak njesmě so wot 1.junija na wjacorych naměstach hižo žadyn alkohol pić. K tomu budźe policija hišće prezentniša hač dotal. Koncept bu wčera předstajeny. W přichodźe budźe na někotrych blakach tež njemóžno, swobodny WLan přijimować. Wšelke kerčiny srjedź města maja so přitřihać, zo hodźał so centrum lěpje přewidźeć. Njezwučene naprawy srjedź Choćebuza maja konflikty mjez prawicarjemi, drogowej scenu, wukrajnikami a alkoholikarjemi pomjeńšić. W cyłku pak je so kriminalita w měsće - kaž policija wčera zdźěli - porno lońšemu wo 2o procentow pomjeńšiła.


Droha hižo zaso skóncowana

Jenož tři a poł lěta po wotewrjenju zapadneje tangenty w Budyšinje dyrbi so znowa na njej twarić, dokelž je wobškodźena. Hornja woršta drohi w tunlu ma so ponowić. Tuž so tunl srjedź julija na drje štyri dny dospołnje zawrěje. Twarska firma Deges je 5,4 kilometry dołhu tangentu mjez 2009 a 2013 twariła. Projekt je tehdy na 36 milionow eurow płaćił.

posledni raz aktualizowane: 28. róžownika 2017, 06:50 hodź.