Naša lětuša serija - generaciska změna w zawodach

Přez cyłe lěto zaběramy so lětsa w Serbskim rozhłosu z generaciskej změnu w zawodach a lěkarskich praksach. W februarje smy wo zawodźe rozprawjeli, kotryž su hižo wuspěšnje přepodali. W měrcu je Wam Měrćin Wjenk swójbny zawod předstajił, hdźež přepodaće porno tomu runje přihotuja - mjenujcy Wowčerjec industrijowy serwis z Prawoćic.

posledni raz aktualizowane: 16. róžownika 2017, 09:27 hodź.

Rězbar Mikławš Dyrlich z Noweje Wjeski
prawa za wobrazy: Měrćin Wjenk/MDR
Wowčerjec přemysłowy serwis: Nalěwo je syn Pawoł a na prawo je nan Błažij Wowčer.
prawa za wobrazy: MDR/Měrćin Wjenk

Měrćin Wjenk wěnuje so swójbnemu zawodej, hdźež generacisku změnu runje přihotuja: Wowčerjec industrijowy serwis z Prawoćic.

srj 29.03.2017 05:45hodź. 02:22 mjeń.

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-335776.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio