Nashornbulle Ndugu und Nashornkuh Nandi
Nashornbulle Ndugu und Nashornkuh Nandi Bildrechte: Zoo Leipzig