Stanislav Shushkevich und  Leonid Kravchuk
Stanislav Shushkevich und Leonid Kravchuk Bildrechte: IMAGO