v.r.n.l. Vladimir Putin und Dmitry Medvedev mit Gattin Swetlana.
v.r.n.l. Vladimir Putin und Dmitry Medvedev mit Gattin Swetlana. Bildrechte: dpa