Dźěćacy raj

Junge vor Wasserglas und Apfel in der Wüste
prawa za wobrazy: Betina Wenderoth/MDR

Žane placki, telewizor abo limonadu - Dundak so posći. Čehodla to docyła tak lochko njeje a što radźi ekspertka - to wšitko słyšiće sobotu wot DUNDAKA!

so 10.03.2018 08:30hodź. 18:38 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-648608.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Kak so druhdźe posća?

DUNDAK je wćipny. Kak so poprawom w tamnych nabožinach swěta posća?

zsolt balla an der bima
Židźa Maja wšelake časy posćenja, ženje pak dlěje hač 25 hodźinow. Takle chcedźa boha spokojić a so z nim wujednać. Wosebite dny za zhromadne posćenje su prawnisce postajene a traja wot chowanja słónca hač do chowanja na přichodnym dnju. Najznaćiši dźeń posćenja je jom kippur. Na tutym dnju je zakazane jěsć a pić kaž tež so kupać a wumyć. Nimo toho so žane drasty z kože abo črije z kože njenoša, dokelž płaći tola jako luksus a znapřećiwi kazni sobuželnosće ze zwěrjatami.
prawa za wobrazy: MDR/Anaïs Roth
zsolt balla an der bima
Židźa Maja wšelake časy posćenja, ženje pak dlěje hač 25 hodźinow. Takle chcedźa boha spokojić a so z nim wujednać. Wosebite dny za zhromadne posćenje su prawnisce postajene a traja wot chowanja słónca hač do chowanja na přichodnym dnju. Najznaćiši dźeń posćenja je jom kippur. Na tutym dnju je zakazane jěsć a pić kaž tež so kupać a wumyć. Nimo toho so žane drasty z kože abo črije z kože njenoša, dokelž płaći tola jako luksus a znapřećiwi kazni sobuželnosće ze zwěrjatami.
prawa za wobrazy: MDR/Anaïs Roth
Muslime in einer Moschee beim Beten.
Islam Ramadan rěka měsac posćenja za Muslimow. W tutym času budźak zahe klinka a jědźa hižo do skadźenja słónca trochu wjace hač hewak a pija wjele, dokelž hač do chowanja słónca w Ramadanje ničo njejědźa a njepija. Tohodla su dźěći a starši husto spěšnišo mučne, wšako dyrbja dale do šule a na dźěło chodźić. Husto potom popołdnju njesportuja ale w Koranje čitaja. Štóž kóždy dźeń jedyn dźěl čita ma na kóncu cyły Koran přečitany. Tež so wadźić a swarjeć je w času Ramadana tabu. Za to prócuje so kóždy wosebje luby k sobu čłowjekam być. prawa za wobrazy: imago/ITAR-TASS
Hindus feiern das - Pongal Harvest Festival - in einem Tempel.
Hinduizm Kruty póstny čas njeje předpisany. Kóždy Hindu móže sam rozsudźić hdy a što so posći. Posća so, zo bychu swoju dušu wučisćili abo so jednemu bohu přibližili. Tak mjenowani Gurus so husto dołho a wjele wěcow posća, mjenuja so potom askeća. Wjele Hindi so z politiskich přičiń posći, kaž jich wulki přikład Mahatma Ghandi. prawa za wobrazy: IMAGO
Großer Buddha auf Koh Samui/Thailand.
Buddhizm Budisća nimaja jednotny čas posćenja, woni pak spytaja přeco runje tak wjele jěsć, zo njejsu hłódni ale tež nic telko, zo su natykani. Takle móža so najlěpje na meditacije koncentrować. prawa za wobrazy: Colourbox.de
Südostanatolien
Alevića Alevića česća sebi swjateho Hizira. W druhim tydźenju februara so woni tři dny dołho posća. Na poslednim wječoru přihotuja wosebitu jědź z pšeńcy: kavut. Tutu jědź wostaja přez nóc stejo. Kóždy ze swójby sej něšto wosebite přeje. A jelizo swjaty Hizir w nocy wot jědźe “kavut” wopta abo jědź žohnuje, potom móže so tute přeće tež spjelnić. Na poslednim dnju so wšitcy alevića při wopomnišćach swjatych zetkaja a kavut zhromadnje jědźa. prawa za wobrazy: IMAGO
Hidirellez - ein religiöses Fest der Bahai
Bahai Póstny čas mjenuja “ala” a traje 19 dnjow, wot 1. do 19.měrca. W tutym času so wjele bahai jědźe a pića wot schadźenja słónca hač do chowanja wzda. Zmysł je, zo so takle zaso bóle wěrje přiwobroćiš. Město toho so wjele modla a meditěruja a wo tym přemysluja, što je woprawdźe wažne w žiwjenju. To da jim husto mocy do noweho lěta a móža so lěpje rozsudźić. Kónc póstneho časa twori nalětny swjedźeń naw-ruz. Posćić smě so kóždy wot 15 lět. Njeposća so pućowacy, samodruhe, chori a stari. prawa za wobrazy: IMAGO
wšitke (6) wobrazy pokazać

Dobre ranje

Bernstein ist versteinertes Kiefernharz
prawa za wobrazy: Heike Nikolaus

wu 20.03.2018 08:15hodź. 03:23 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-658302.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hühner auf dem Bauernhof
prawa za wobrazy: colourbox

19.03.2018 06:40hodź. 03:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-658394.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Regenwurm in Nahaufnahme
prawa za wobrazy: Colourbox.de

MDR SACHSEN - Das Sachsenradio štw 15.03.2018 08:47hodź. 02:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-654036.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Akkordeon
prawa za wobrazy: IMAGO

srj 14.03.2018 08:46hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-653048.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Pantoffel
prawa za wobrazy: colourbox

wu 13.03.2018 06:40hodź. 02:29 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-652082.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Illustration Märchen-Schloss
prawa za wobrazy: Colourbox.de

12.03.2018 06:40hodź. 03:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-651044.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Nowy dźěćacy magacin - Dundak
prawa za wobrazy: Stefan Hanusch/ MDR

pj 09.03.2018 06:40hodź. 01:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-648486.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Tannenzapfen an einem Zweig
prawa za wobrazy: Colourbox.de

srj 07.03.2018 06:40hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-646584.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Blick aus dem All auf die Erde
prawa za wobrazy: dpa

wu 06.03.2018 06:40hodź. 03:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-645628.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Künstlerische Darstellung eines Planeten nah an seiner Sonne.
prawa za wobrazy: imago/Science Photo Library

MDR SACHSEN - Das Sachsenradio wu 27.02.2018 08:33hodź. 03:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-639084.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Stethoskop hängt um den Hals einer Frau im Arztkittel
prawa za wobrazy: colourbox.com

26.02.2018 07:40hodź. 03:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-638206.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Saxophon
prawa za wobrazy: Colourbox.com

srj 21.02.2018 06:40hodź. 02:32 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-633744.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Künstlerische Darstellung eines Planeten nah an seiner Sonne.
prawa za wobrazy: imago/Science Photo Library

wu 20.02.2018 07:40hodź. 03:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-632888.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zeichnung von einem Eisbären vor einem Iglu am Nordpol.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

štw 15.02.2018 06:40hodź. 02:27 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-628542.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Künstlerische Darstellung eines Planeten nah an seiner Sonne.
prawa za wobrazy: imago/Science Photo Library

wu 13.02.2018 06:40hodź. 03:29 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-626472.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mensch spiel auf einem Klavier.
prawa za wobrazy: Anne Winter

srj 07.02.2018 07:40hodź. 02:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-621100.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Philomelos

Singdrossel
prawa za wobrazy: Kahrin Raedel

štw 08.03.2018 07:38hodź. 04:09 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-647564.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Singdrossel
prawa za wobrazy: Kahrin Raedel

pj 16.03.2018 07:40hodź. 03:45 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-658388.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Spěwy

Hund und Katze
prawa za wobrazy: Colourbox.de

wu 06.02.2018 13:17hodź. 02:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-620414.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Verschiedene Gegenstände in Form einer Kaktee oder mit Kaktus-Motiven
prawa za wobrazy: dpa

wu 06.02.2018 13:16hodź. 01:37 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-620410.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kinder spielen Fußball
prawa za wobrazy: IMAGO

wu 06.02.2018 13:15hodź. 01:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-620402.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Katze, Grautiger mit weißen Abzeichen, liegt auf dem Boden.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wu 06.02.2018 13:15hodź. 01:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-620406.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein kleiner Junge nähert sich 2003 einem Pferd
prawa za wobrazy: IMAGO

wu 06.02.2018 13:16hodź. 01:11 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-620408.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Junge in einem grünen Pullover hat die Augen geschlossen und Kopfhörer auf
prawa za wobrazy: Colourbox.de

wu 05.12.2017 12:02hodź. 02:02 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-563258.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Grafik: Reporter läuft an Dorf vorbei
prawa za wobrazy: MDR/Benno Scholze

Dundak je za was po puću...

pj 10.11.2017 09:27hodź. 00:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/video-152338.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo

Patchworkswójba

Trödelmarkt Dresden Elbufer
prawa za wobrazy: MDR/Monika Werner

so 17.03.2018 09:42hodź. 03:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-657444.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kind
prawa za wobrazy: IMAGO

26.02.2018 10:20hodź. 03:27 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-638204.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kobra
prawa za wobrazy: Colourbox.de

so 03.02.2018 07:40hodź. 03:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-619236.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kind auf einem Schlitten
prawa za wobrazy: Colourbox.de

so 27.01.2018 07:40hodź. 03:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-612634.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sonne scheint in der Gegend um Nordhausen. Die Wiese sind mit Schnee überzogen.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

so 20.01.2018 08:40hodź. 03:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-607088.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mädchen auf Bett in einem chaotischen Zimmer
prawa za wobrazy: Colourbox.de

so 06.01.2018 07:40hodź. 03:11 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-612708.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mit Wunderkerzen wurde HAPPY 2018 in die Luft geschrieben.
prawa za wobrazy: MDR/Alexandra Zielinski

so 30.12.2017 07:40hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-593332.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein hellbraun eingepacktes Geschenk mit roter Schleife
prawa za wobrazy: Colourbox.de/MDR JUMP

pj 29.12.2017 06:40hodź. 02:47 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-593330.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Schokoladenriegel
prawa za wobrazy: Colourbox.de

štw 28.12.2017 06:40hodź. 03:23 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-593328.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Kind mit Geschenk vor einem Weihnachtsbaum
prawa za wobrazy: colourbox.com

srj 27.12.2017 06:40hodź. 03:27 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-593326.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Moluj a pasli

Buntstifte
prawa za wobrazy: Colourbox

Namoluj nam něšto!

Namoluj nam něšto!

Dundak njewjeseli so jenož přez twoju póštu, ale tež přez twoje rysowanki. Snano sy wosebje rjanu hwězdu. Pósćel nam tola wobraz abo foto. Wjeselimy so a pokazamy je tu na našej stronje.

Wobrazy a fota pósćel na:

MDR-Studio Budyšin/SERBSKI ROZHŁÓS
Dundak
Póštowe naměsto 2
02625 Budyšin

Zašłe wusyłanja "Dundaka"

DUNDAK swjeći póstnicy
prawa za wobrazy: MDR

so 10.02.2018 08:30hodź. 17:27 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-623286.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Junge mit Mikrofon neben einem Mann
prawa za wobrazy: MDR/Betina Wenderoth
Wölfe im Wald
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

so 14.10.2017 08:30hodź. 17:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/dzecacy-raj/audio-621288.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mädchen mit einer sternförmigen Laterne
prawa za wobrazy: IMAGO

Tutón króć je so naš rozhłosowy Dundak z wami na slědy swjateho Měrćina podał.

so 12.11.2016 08:30hodź. 18:53 mjeń.

https://www.mdr.de/kinder/dzecacy-raj/audio-219948.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio