Szene aus dem Dokumentarfilm «For Sama»
Szene aus dem Dokumentarfilm «For Sama» Bildrechte: Filmperlen