Olexander Kochanowskyj
Olexander Kochanowskyj Bildrechte: MDR/Denis Trubetskoy