besetzung CDU Büro Chemnitz
besetzung CDU Büro Chemnitz Bildrechte: MDR/Anett Linke