Komunalne wólby w Sakskej Wokrjes Budyšin - ličby, daty & fakty

Budyski wokrjes je 2008 při wokrjesnej reformje nastał, jako buchu něhdyšej wokrjesaj Budyšin a Kamjenc kaž tež bjezwokrjesne město Wojerecy zjednoćene.

Landkreis Bautzen
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Sydło wokrjesneho zarjadnistwa: Budyšin

Bautzen von oben
Bildrechte: IMAGO/Blickwinkel

Budyski wokrjes je dwurěčny, wšako bydla tu Serbja.


Geografija & sydlenska struktura

města 15
gmejna 42
hustota ludnosće 128 wobydlerjow na km²
cyłkowna přestrjeń wokrjesa 2.395 km²
najmjeńša gmejna (wobydlerjo) Bóšicy (808)
najwjetša gmejna (wobydlerjo) Budyšin (39.312)
najwyša hora (m nad nnd) Sokolnik

staw datow: 01.01.2018 – žórło: statistiski krajny zarjad Sakskeje


Demografija

starobne skupiny mužojo žony dohromady
pod 5 6.808 6.468 13.276
5 do 15 13.735 13.157 26.892
15 do 25 10.641 9.173 19.814
25 do 45 33.970 29.869 63.839
45 do 65 49.181 48.177 97.358
65 do 85 31.872 38.924 70.796
85 a starše 3.170 7.489 10.659
dohromady 149.377 153.257 302.634

staw datow: 31.12.2017 – žórło: statistiski krajny zarjad Sakskeje

Hišće 1990 běchu wobydlerjo w přerězku 37,6 lět stari. Na proze k nowemu lěttysacej stupi wón na 41,9 lět. Jako so posledni króć kónc 2017 přerězna staroba zwěsći, ležeše hižo pola 48,1 lěta – w lětomaj do toho lětnje stupajo wo 0,2 lěće.


Politika

rozłoženje:
SWZ/SWV= Serbske wolerske zjednoćenstwo
Konrad Skatula= jednotliwy požadar (bjez frakcije, njeje dosć hłosow dóstał)

Wokrjes bu do sćěhowacych wólbnych wokrjesow rozdźěleny:

Michael Harig/CDU-Landratskandidat Bautzen
Krajny rada Michael Harig je předsyda wokrjesneho sejmika a je jako najwyši komunalny zastojnik nawoda wokrjesneho zarjada. Jeho wola wobydlerjo kóžde sydom lět (zašły raz 2015) při wólbach krajneho rady direktnje a z wjetšinu hłosow (wjace hač 50 % hłosow je trěbnych).
Prawo wobraza: Sakski krajny zwjazk CDU
Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen

 1. Großharthau, Frankenthal, Ramnow, Biskopicy, Porchow, Zemicy-Tumicy, Smělna-Póckowy
 2. Dobruša-Huska, Wjazońca, Steinigtwolmsdorf, Załom, Wjelećin
 3. Šěrachow-Korzym, Budestecy, Hornja Hórka, Kumwałd, Kubšicy, Bukecy
 4. Hodźij, měšćanske dźěle Budyšina: Strowotnja studnja, Bórk, Ćichońca, Lubochow, Mały Wjelkow, Zajdow, Wulki Wjelkow, Ćemjercy, Słona Boršć, Błohašecy, Bolborcy, Debrikecy, Lešawa, Horni Wunjow, Smochćicy, Sćijecy, zapadny dźěl města a nutřkowne město
 5. měšćanske dźěle Budyšina: južne předměsto, Hornja Kina, sewjerowuchodny wobkruh, wuchodne předměsto, Wuricy, Nadźanecy a Delnja Kina
 6. Malešecy, Wóspork, Wulka Dubrawa, Radwor, Njeswačidło, Bóšicy, Rakecy
 7. Radeberg, Arnsdorf
 8. Großröhrsdorf, Połčnica, Großnaundorf, Lichtenberg, Steina, Ohorn
 9. Kinspork, Neukirch, Laußnitz, Ottendorf-Okrilla, Wachau
 10. Njedźichow, Łuty, Wóslink, Sepicy
 11. Kamjenc, Schönteichen, Haselbachtal
 12. Chrósćicy, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy, Ralbicy-Róžant, Halštrow, Łaz, Kulow
 13. Halštrowska Hola, měšćanske dźěle Wojerec: Nydej, Drježdźanske předměsto, Při dwórnišću, Na měšćanskej kromje, Při Trunje, Při Neupetershainerskim ćahu, nutřkowne město, Złokomorowske předměsto, Grodkowske předměsto, Brětnja/Michałki, Čorny Chołmc, Nowe město centrum, Němcy, WK I a WK II
 14. Sprjewiny Doł, měšćanske dźěle Wojerec: WK III, WK IV, WK V, WK VI, WK VII, WK VIII, WK IX, WK X, Kinajcht, Ćisk, Při gondlowym haće, wobkruh Grünewald a Hórnikecy

Dalše informacije wo wólbach namakaće tu.


Hospodarstwo & dźěło

    bjezdźěłni winowatostni za socialne zawěsćenje
ličba    mužojo 3.117 58.662
  žony 3.723 54.835
  dohromady 8.212 113.497
kwota   5,2% 37,5%

staw kwoty bjezdźěłnych: december 2018; staw ličby winowatostnych za socialne zawěsćenje 31.12.2017 – žorło: dźěłowy zarjad & statistiski krajny zarjad

We wokrjesu je 11.590 srjedźostawskich předewzaćow (mjenje hač 250 sobudźěłaćerjow & maksimalnje 50 mio. € wobrota wob lěto) zasydlene.

K najwjetšim dźěłodawarjam liča:

 • Sachsenmilch w Leppersdorfje (ca. 2.800 dźěławych)
 • Hornjołužiske kliniki gGmbH (ca. 1.700 dźěławych)
 • Bombardier Transportation GmbH w Budyšinje (ca. 1.300 dźěławych)
 • Pewo Energietechnik w Elsterheide/Wojerecy (ca. 400 dźěławych)

Přerěznje zasłuži tu wobydler 19.467 €. Z tym leži Budyski wokrjes w přirunowanju z druhimi wokrjesami na 5. městnje.

Wokrjes je dohromady z 189.589.000 € zadołženy. To wučinja na kóždeho jednotliwca 619 €.


Turistiske atrakcije

Quelle: MDR/kh/ak

Dieses Thema im Programm bei MDR SACHSEN MDR SACHSENSPIEGEL | 24.04.2019 | 19:00 Uhr

AKTUELLES AUS SACHSEN

Mehr aus Sachsen