Hudźbna produkcija z Michaelu Melcerowej a dźěćimi.

Studioaufnahmen sorbischer Musik zum Advent
Hudźbny redaktor Achim Dučman a spěwarka Antonija Smolic prawa za wobrazy: Andreas Spittank/MDR
Studioaufnahmen sorbischer Musik zum Advent
Hudźbny redaktor Achim Dučman a spěwarka Antonija Smolic prawa za wobrazy: Andreas Spittank/MDR
Studioaufnahmen sorbischer Musik zum Advent
Michaela Melcerowa a Amadea Škodźic, Hana Čornakec, Helena Bernkopfec a Emilija Šwanec prawa za wobrazy: Andreas Spittank/MDR
Studioaufnahmen sorbischer Musik zum Advent
prawa za wobrazy: Andreas Spittank/MDR
Studioaufnahmen sorbischer Musik zum Advent
Amadea Škodźic, Hana Čornakec, Helena Bernkopfec a Emilija Šwanec maja swoje wjeselo. prawa za wobrazy: Andreas Spittank/MDR
Studioaufnahmen sorbischer Musik zum Advent
prawa za wobrazy: Andreas Spittank/MDR
Studioaufnahmen sorbischer Musik zum Advent
Producent a komponist Andreas Bicking prawa za wobrazy: Andreas Spittank/MDR
Studioaufnahmen sorbischer Musik zum Advent
Antonija Smolic prawa za wobrazy: Andreas Spittank/MDR
Studioaufnahmen sorbischer Musik zum Advent
Antonija Smolic a Andreas Bicking při měšenju prawa za wobrazy: Andreas Spittank/MDR
Studioaufnahmen sorbischer Musik zum Advent
Komponist Olicer Thomas, producent Andreas Bicking, hudźbny redaktor Achim Dučman - wšitkich je Antonija přeswědčiła prawa za wobrazy: Andreas Spittank/MDR
wšitke (9) wobrazy pokazać