Buchcover Znaki pominaki 6 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Lydia Matschie