Buchcover "Z Lipicy do hole" 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck