Nowi studenća Sorabistiki w Lipsku 2019 - neue Studenten der Sorabistik in Leipzig, Herbstsemester 2019 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR