Hańža Winterowa znaje problem. Dóstanje-li wona list, je mjeno husto wopak pisane. Serbske mjena a komplikacije 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR