Auf einem großen weißen Banner steht "Serbski SEJM". Darunter ist eine grafische, gelbe Lindenfrucht abgebildet. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mjeztym je tomu jedne lěto, zo je so Serbski sejm skonstituował. Tola kak tam dotal dźěło pokročuje? Z tutej temu je so Měrćin Wjenk zaběrał.

pj 15.11.2019 05:45hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1221032.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio