Dr. Bernd Fabritius in Schwarzkollm 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Beno Scholze