Chór Meja w Radworju 18 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck