Chór Meja w Radworju 4 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck