Nowi studenća Sorabistiki w Lipsku 2019 - neue Studenten der Sorabistik in Leipzig, Herbstsemester 2019 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR

Na Lipšćanskej uniwersiće je wjace hač 29.000 studentow w lětnim semestrje. Matej Dźisławk chcyše wědźeć, kak lětni semester na instituće za sorabistiku wotběži.

srj 13.05.2020 06:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1401374.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio