Laientheater 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Martin Wenk