„Gruben-Rand-Notizen" rěka nowa kniha spisowaćela Jurja Kocha, kotraž je njedawno w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Słowna hra z „Grubenrand" a „Randnotizen" knihu derje charakterizuje. Dožiwjenja Kocha a jeho mysle wokoło spjećowanja přećiwo wotbagrowanju Rogowa steja w srjedźišću knihi. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: LND