Supercomputer Jülich 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Martin Wenk/MDR