Osterreiter 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck