Stefan Gedik - Viktoria Worklecy 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Stefan Gedik