Kolesowarjej na wulěće 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Pascal Buder/MDR

Lědma někajka sportowa družina dožiwja w zašłych lětach tajki rozrost kaž kolesowanje. Tež w Serbach so dźeń a wjace ludźi za to hori, kaž je sej Clemens Šmit rjec dał.

srj 14.04.2021 06:12hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1713898.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio