Bjarnat Cyž je so pjatk, 16. decembra 2017, jako jednaćel Domowiny rozžohnował. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Domowina

Přez lětdźesatki bě Bjarnat Cyž w serbskim žiwjenju aktiwny a prezentny a tak smy wćipni, što jeho dźensa zaběra. Lucian Kubica je z Bjarnatom Cyžom porěčał.

MDR SACHSEN - Das Sachsenradio wu 04.05.2021 09:06hodź. 02:46 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1729868.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio