Eine Familie beim Picknick 8 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Blanka Funke