skupina zbrašenych na Pastwinej horje 4 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Jens Czerwinka

Diana Karbowa dźěła jako poradźowarka pola towarstwa EUTB w Budyšinje a tež kóždolětny Kćenjowy běh w Kamjencu sobu organizuje.

wu 18.05.2021 05:38hodź. 03:36 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1740706.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio