We wsach Kulowskeje wosady je z wašnjom, zo chodźi Borbora na předwječoru jeje swjateho dnja do swójbow. Wona wudźěla žohnowanje a  dźěćom małe dariki. Tak běše Swjata , Kulowskimi rumpodichami, tež pola Krawcec z hosćom. Wosebita tradicijam kotraž słuša na kóždy pad tež k drohoćinkam. 4 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR