Andrea Keschke 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck