Das Logo des Fotonetzwerks Instagram und die Foto-App sind auf dem Bildschirm eines iPhones zu sehen. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Matej Dźisławk předstaji digitalny naprašnik, kiž zaběra so ze swójskej medijowej kompetencu. Pod www.der-newstest.de móžeće so tež wupruwować.

so 11.06.2022 09:09hodź. 02:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2051860.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio