Baeume reflektieren sich im Wasser eines Kanals der Spree im Biosphaerenreservat Spreewald.
prawa za wobrazy: IMAGO

Mjez mnohimi postajenjemi Europskeho parlamenta namaka so tež tón wo renaturěrowanju něhdy přepołoženych rěčnišćow. A tak je tež projekt za Sprjewju pola Malešec spřihotowany.

štw 03.05.2018 06:18hodź. 02:46 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-698066.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio