Menschen sitzen an einem Tisch zusammen
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck

Horca bu diskusija, jako so čłonojo iniciatiwneje skupiny Serbski sejm z někotrymi starostami Delnjeje Łužicy zetkachu. Matej Dźisławk rozprawja.

so 26.05.2018 07:18hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-721624.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio