Jednaćelka Marka Maćijowa z wurězkom programa Ludoweho nakładnistwa Domowiny za knižne wiki w Lipsku
prawa za wobrazy: MDR/Měrćin Wjenk