Kartoffeln
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck