Pawoł Šołta mit Fotoalbum
prawa za wobrazy: MDR/Beno Scholze