Sara Mičkec und Julian Nyča 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Martin Wenk