Wubrane přinoški Serbskeho rozhłosa 2022

254 awdija

Flüchtlinge aus der Ukraine werden nach ihrer Ankunft an einem Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Caritas und freiwilligen Helfern empfangen.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Tež do wokrjesa Budyšin přeco hišće wšědnje ludźi z Ukrainy přińdźe. Zdźěla priwatnje organizowane, zdźěla su to tež připokazane ćěkancy. Nětko je konflikt mjez wokrjesom a dobrowólnymi pomocnikami nastał!

pj 20.05.2022 06:50hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2034244.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Bienen an der Honigwabe.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
6 mjeń.

Dźensa je swětowy dźeń pčołkow, na kotrymž měli sej pilne zwěrjatka tež raz počesćić a wosebiće na nje hladać.

pj 20.05.2022 07:20hodź. 06:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2034250.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mann haelt am 24.06.2021 in Berlin ein Smartphone in der Hand auf dem Aktienkurse zu sehen sind
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Hospodarske wědomosće dale wuwić a za wužadanja 21. lětstotka wukmanić: To chcetej wulkej załožbje w USA. Měrćin Wjenk je sej to bliže wobhladał.

pj 20.05.2022 06:20hodź. 02:31 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2034172.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mann in einer Kirche
prawa za wobrazy: SACHSEN FERNSEHEN
3 mjeń.

W srjedźišću diskusije steješe serbski pastoralny rum - potajkim serbske wosady, w kotrychž su katolscy wěriwi žiwi. Beno Šołta rozprawja.

štw 19.05.2022 07:52hodź. 02:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2033258.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kühe im Kuhstall, eine Hand reicht Futter
prawa za wobrazy: Budimir Jevtic/Adobe Stock
3 mjeń.

Hródźe Radworskeje agrarneje GmbH so njepomjeńša. To su srjedu nadrjadowane nawodnistwo a towaršnicy rozsudźili.

štw 19.05.2022 07:52hodź. 03:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2033250.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Thomas Zschornak (CDU), ehrenamtlicher Bürgermeister Nebelschütz
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak njeje w swojim zastojnstwje přećiwo zakonjej jednał. To je wuslědk pruwowanja Budyskeho krajnoradneho zarjada.

srj 18.05.2022 07:59hodź. 02:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2032316.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Polizei vor dem Magdeburger Fanblock
prawa za wobrazy: imago/Sven Simon
Strauß Trockenblumen
prawa za wobrazy: MDR/ Brigitte Goss
3 mjeń.

Monika Rewerkowa je štyrceći lět w Serbskim ludowym ansamblu skutkowała - najdlěši čas jako sopranowa solistka. Wona swjeći dźensa swoje 85te narodniny a Serbski rozhłos so gratulacijam wutrobnje přizamknje.

wu 17.05.2022 07:20hodź. 03:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031696.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
1 mjeń.

srj 18.05.2022 07:49hodź. 01:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031706.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Europeada 2022
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
3 mjeń.

Wčera su so za koparski turněr europskich narodnych mjenšin "Europeada" skupiny znowa wulosowali. A tak maja Serbja nětko tež hinašich přećiwnikow...

wu 17.05.2022 06:20hodź. 02:37 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031694.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Młodźi hońtwjerjo
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Gloria Žurec jeju předstaji: Młodźi hońtwjerjo

Młodźi hońtwjerjo

Alojs Šołta z Koćiny a Felix Beckel z Chelna, studentaj wučerstwa w Drježdźanach, běštaj 2015 a 2016 swoju zelenu maturu wotpołožiłoj. Gloria Žurec je so z młodymaj hajnikomaj wo hobbyju hońtwje rozmołwjała.

wu 17.05.2022 07:48hodź. 03:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031692.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
SAEK
prawa za wobrazy: SAEK
3 mjeń.

Wot lońšeho julija su struktury něhdyšeho SAEK hinaše. Serbski dom ma swójsku medijowu etažu – ale nimo toho? Milan Grojlich je so wobhonił, kak mjeztym w Hornjej Łužicy z medjowym kubłanjom wupada.

srj 18.05.2022 07:40hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031700.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

W přichodnym času chcemy tu wokolinu wokoło Njeswačidła wotkryć. Po dole Čornicy chcemy hić a region zeznać. K pomocy su nam zapiski Měrćina Krala – Zarěčanskeho...

wu 17.05.2022 07:41hodź. 02:22 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2030488.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Figuren in Arbeitskleidung unterschiedlicher Branchen stehen vor Euro Geldmünzen im Wert von 8,50
prawa za wobrazy: imago/Ralph Peters
3 mjeń.

Hdyž trjebaja gmejny pjenjezy za projekty, móža so za spěchowanske srědki powabić. Abo woni dóstanu dary. Hač financielneho razu abo we formje někajkich materialow – tola kelko gmejny dóstanu a što so z nimi stawa?

16.05.2022 07:41hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2030482.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Cyril Hančik - nowy předsyda towarstwa Cyrila a Metoda (TCM)
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

Towarstwo Cyrila a Metoda ma ze swojimi korperacijemi něhdźe 600 čłonow. Po dwanaće lětach je Jurij Špitank swoje zastojnstwo wotedać móhł - do rukow 44-lětneho Cyrila Hančika z Radworja.

so 14.05.2022 07:41hodź. 03:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2030486.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Prag Zizkov
prawa za wobrazy: dpa
grafische Darstellung eines Tumors.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Maibaum
prawa za wobrazy: MDR/Jakob Schäfer
3 mjeń.

Tam, hdźež so Serbja schadźuja, tam su tež serbožrački hustohdy w bliskosći. Fenomen, kiž nas přeco zaso přewodźuje. Tola kak móhli so Serbja přećiwo antiserbskim akcijam wobarać?

pj 13.05.2022 07:20hodź. 02:46 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2028328.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wustajeńca "Party w 21. lětstotku", Serbski muzej, Sorbisches Museum
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
3 mjeń.

Milan Grojlich je směł sej hižo nowu wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju wobhladać, kotraž rěka “Party w 21. lětstotku”. A to njeje to, štož sej nětko snadź předstajiće...

pj 13.05.2022 06:20hodź. 02:43 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2028330.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Teilnehmer einer Demonstration von Reichsbürgern tragen schwarzrotweiße und andere Fahnen.
prawa za wobrazy: dpa
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Stefan Anders, nowy nawoda zarjadniskeho zwjazka
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
2 mjeń.

Nowy nawoda zwarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe": Interview ze Stefanom Andersom

Interview ze Stefanom Andersom

Zarjadniski zwjazk změje wot awgusta noweho předsydu. Jemu přisłuša 5 gmejnow w dwurěčnym sydlenskim rumje. Na wčerawsěj zhromadźiznje bu 37-lětny Stefan Anders z Pančic-Kukowa z wjetšinu hłosow do zastojnstwa woleny.

srj 11.05.2022 06:14hodź. 02:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2027506.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Schild am Eingang eines oeffentlichen Notars.
prawa za wobrazy: imago/Eibner Europa
2 mjeń.

Wo tutej temje so njerady rěči: swójske namrěwstwo zrjadować. Tute nadawki přewza hustohdy tež jedyn notar. A Hana Šmitec nam raz rozkładźe, što tajki notar nimo toho wšo takle čini.

srj 11.05.2022 06:44hodź. 01:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2027512.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo des Sorbisches Nationalensembles Bautzen
prawa za wobrazy: SNE
3 mjeń.

Kónc tydźenja je so wotměło 12. wubědźowanje młodych hudźbnych talentow pod titulom "Młoda serbska hudźba" - sobotu w Choćebuzu a njedźelu w Budyšinje.

09.05.2022 07:20hodź. 02:48 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2024610.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wissenschaftlerin Wölkowa präsentiert Buch.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Blumenstrauss in Vase.
prawa za wobrazy: MDR Garten/Annett Zündorf
3 mjeń.

Kak da by było, hdyž mjenujemy přichodne tři mjeńšiny nětko “Minutu kwětkowšćiny”? Přetož tež z kwětkami móžeš mjenujce rěčeć! Njewěriće? Beno Bělko, powědaj!

so 07.05.2022 07:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2023260.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Text: I Love Mom mit Herzchen.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
2 mjeń.

8. meje je dźeń maćerje! Přińdźe wam tež něšto do mysli, štož sće sej wot njeje wothladali? Hač wědomje abo njewědomje? Runje to je so Beno Šołta raz prašał.

so 07.05.2022 08:37hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2023258.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Feuerwehrleute löschen die Flammen an einem Feuersimulator am Flughafen Erfurt-Weimar.
prawa za wobrazy: dpa
Lautsprecher-Symbol auf grünem Grund
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Wótřerěčak, kiž je ćeńki a lochki kaž papjera, hodźi so bjeze wšeho zhibować a fałdować. Wuwili su jón inženjerki a slědźerjo techniskeho wotrjada uniwersity Cambridga w USA.
Kak pak je to scyła móžno?

pj 06.05.2022 06:20hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2022608.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol, einem Gebiet unter der Regierung der Volksrepublik Donezk im Osten der Ukraine.
prawa za wobrazy: dpa
4 mjeń.

Ćežke brónje do Ukrainy? Što měniće Wy k tutej temje? Na našej instagramowej stronje sće móhli hač do wčera wječora wothłosować. Clemens Šmit wě, kak je wušło.

štw 05.05.2022 07:50hodź. 03:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021868.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Kloster Marienstern in Panschwitz-Kuckau.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Beno Šołta poby w Pančicach-Kukowje: Sponsorowy běh za nowe meble

Sponsorowy běh za nowe meble

W klóštrje w Pančicach-Kukowje so wčera jenož tak z dźěćimi mjerwješe. Tamniša zakładna šula je mjenujcy sponsorowy běh přewjedła. Šulerjo su koła běhali a starši a přiwuzni su za kóžde koło něšto do šulskeje kasy dali.

štw 05.05.2022 07:40hodź. 02:28 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021686.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Koreng, Bogna
prawa za wobrazy: language-diversity.eu
Nahaufnahme der Sportschuhe einer Joggerin im Wald
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Andrzej Duda (M), Präsident von Polen, besichtigt den Ort Borodjanka und ist dabei von Soldaten umgeben.
prawa za wobrazy: dpa
2 mjeń.

Wjace hač dwaj měsacaj była nětko hižo wójna w Ukrainje. Kajka pak je tučasna situacija pola našich susodow w Pólskej a ke kotrym změnam je w kraju wot časa wójny na Ukrainje dóšło?

srj 04.05.2022 06:40hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021098.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Tor zur Oberlausitz ist Njebelčicy/Nebelschütz - hier gibt’s Landurlaub inmitten von sanften Hügeln.
prawa za wobrazy: MDR/Rainer Weisflog
3 mjeń.

12. junija njewolimy pola nas jenož krajneju radow, ale tež wjele wjesnjanostow. Dźensa pohladamy do Njebjelčanskeje gmejny.
"Za sprawnosć, dialog a inwesticije do našich wsow" - to je hesło kandidata Andréja Bulanka.

srj 04.05.2022 07:40hodź. 03:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2020994.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Der Schriftzug «Zensus» ist auf einem bedruckten Kugelschreiber zu lesen.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Měrćin Wjenk je so temje wěnował: Přihoty na census 2022

Přihoty na census 2022

Po cyłej Hornjej Łužicy pytaja hišće pomocnikow za lětuši census, potajkim za ličenje wobydlerstwa. Za Kamjensku kónčinu maja žno něhdźe 60 wot trěbnych 100 pomocnikow, podobnje to za Budyšin wupada.

wu 03.05.2022 07:40hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019994.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine Frau steckt 2014 ihrem Bräutigam den Ehering an den Finger.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Młode mandźelstwa: Tež w Serbach su wone zwjetša wuwzaće. Redakcija Satkule pak předstaji jedne tajke.

02.05.2022 20:19hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019996.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Liederbuch Gotteslob in den Reihen eines Kirchenschiffs.
prawa za wobrazy: imago images/biky
Maibaum
prawa za wobrazy: MDR/Jakob Schäfer
3 mjeń.

Zwjetša młodźina so wo stajenje mejow postara, zdźěla z modernej techniku. W Radworju čini młodźina wšitko z rukami. Matej Wjeńka je Dawidej Wowčerjej, kiž je hłowny zamołwity młodźinskeho kluba, přez ramjo hladał.

02.05.2022 07:40hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019088.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Stajnje wutoru wusyłamy naš serial “ Z ludu a přirody”. Diana Fryčec-Grimmigowa poda so dźensa na předposlednju touru po serbskich Błótach.

wu 03.05.2022 07:44hodź. 01:44 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019178.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Šulerki při kołwrótach
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

W Domowinskim domje we Wojerecach su hornjołužiske župy šulerki a šulerjow přeprosyli, so ze žiwjenjom Zejlerja a Kocora zaběrać.

štw 28.04.2022 05:38hodź. 02:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2016150.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Cyrkej a B 6 w Bukecach
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
2 mjeń.

Lětsa swjeći tójšto hornjołužiskich wsow a městow swój 800. jubilej. Ale čehodla je lětsa poprawom telko tajkich róčnicow?

štw 28.04.2022 06:12hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2016152.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hańža Handrikec z kokošu
prawa za wobrazy: Gloria Sauer/MDR
Serbski Sokoł na zjědźe w Praze
prawa za wobrazy: Tomas Scholze/MDR
3 mjeń.

Sokołski wolejbulowy turněr lětsa wospjet njebudźe, dokelž njehodźi so porjadnje planować. Třěšny zwjazk serbskich sportowčow a sportowcow ma pak tola lětsa hišće tři wjetše sportowe zarjadowanja.

srj 27.04.2022 06:12hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2015218.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wobchod w Šunowje
prawa za wobrazy: MDR/Diana Fritzsche-Grimmig
Zeitgenössisches Porträt, Bogumił Šwjela
prawa za wobrazy: Serbski institut Budyšin
2 mjeń.

Bogumił Šwjela bě ewangelski farar, rěčespytnik a sobuzałožer Domowiny. Samo mjeno třěšneho zwjazka bě jeho ideja. W Ludowym nakładnistwje Domowina su nětko wušli dźeniki Šwjele jako kniha.

srj 27.04.2022 05:38hodź. 02:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2015216.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Person auf Bank
prawa za wobrazy: MDR/Benjamin Jakob
3 mjeń.

Jedna so při tym wo přenocowanje w prózdnjeńcach w Sakskej Šwicy. To klinči romantisce a runje dla toho so přeco wjac turistow nawali. Nětko pak so za narodny park nowe prawidła zawjedu.

wu 26.04.2022 07:13hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2014356.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wie in vielen Orten der Oberlausitz feierte man am 30. April auch in Doberschau das traditionelle Hexenbrennen.
prawa za wobrazy: IMAGO / xcitepress
3 mjeń.

Tež lětsa maja so w serbskich gmejnach w zwisku z chodojtypalenjom wěste předpisy dodźeržeć. Tak maja so zasadnje wohenje pola zarjadniskeho zwjazka přizjewić. A trěbnu ležownosć za to tež trjebaće.

wu 26.04.2022 07:13hodź. 02:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2014360.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Motorräder
prawa za wobrazy: MDR/Bogna Koreng
2 mjeń.

Na 1.500 ludźi je sej kołojězbu sobotu a na njedźeli wobhladało. Jedna mjez nimi bě tež Bogna Korjeńkowa, kotraž je so z hłownym organizatorom, Stanijom Ryćerjom, rozmołwjała.

nje 24.04.2022 20:34hodź. 02:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2013344.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Tablett mit Bier.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Dźeń Němskeho piwa – kóžde lěto 23. apryla – wšak so tež hakle wot 1994 swjeći. A jeli statistikam wěrimy, potom wupije kóždy z nas 120 do 150 litrow wob lěto! Abo su z tym skerje mužojo měnjeni? Beno Bělk rozprawja.

so 23.04.2022 09:43hodź. 02:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2011680.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Probowe lěhwo Schmiedeberg spěwohra
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
3 mjeń.

Tuchwilu zwučuja serbske dźěći w Schmiedebergskim Winfriedowym domje za nowu spěwohru. Tuta změje w nazymje swoju premjeru a Syman Hejduška je sej cylu wěcku raz wobhladał.

pj 22.04.2022 06:43hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2011682.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ukrainska drasta a nałožki k jutram: Oksana Vysochanska
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
Das Hörsaalzentrum der TU Dresden.
prawa za wobrazy: imago/Sven Ellger
Jutrowny ferialny kurs serbskeje rěče
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
3 mjeń.

W tutym tydźenju jutrownych prózdnin, wot wutory, so 15 holcow a hólcow w Budyšinje wšědnje zetkawa a zhromadnje serbsce wuknje a so zabawja. Monika Gerdesowa je wčera přisłuchała a přihladowała.

štw 21.04.2022 08:40hodź. 03:06 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2010774.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Lucian Kubitz
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ein Stadion
prawa za wobrazy: MDR/Sanny Stephan
3 mjeń.

Maximilian Bělk bydli w Drježdźanach a ma cyle wosebity hobby, kotryž so „groundhopping” mjenuje. Wo čo so tu dokładnje jedna, wo tym je so z nim Jan Bogusz rozmołwjał.

štw 21.04.2022 08:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2010780.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Hauptgebäude der Universität Leipzig, 2018
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Dwě lěće po zahajenju tuteje online wučby, so nowy lěćny semester přewažnje w prezency wotměje. Gloria Žurec je so ze wšelakimi serbskimi studowacymi wo aktualnej situaciji rozmołwjała.

srj 20.04.2022 08:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009798.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Tor zur Oberlausitz ist Njebelčicy/Nebelschütz - hier gibt’s Landurlaub inmitten von sanften Hügeln.
prawa za wobrazy: MDR/Rainer Weisflog
2 mjeń.

W Njebjelčicach chce firma bórze husańcy plahować, kotrež židu produkuja. Kak sej to nowy zawod nětko w Njebjelčicach předstaji, wě Milan Grojlich.

srj 20.04.2022 08:20hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009804.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sportplatz Ralbitz / Ralbicy stadion
prawa za wobrazy: Jörg Stephan
3 mjeń.

Wot 28. apryla wotměje so w Lindowje sewjernje Berlina, holči koparski turněr (u14) Sewjerowuchodneho němskeho koparskeho zwjazka. Pojědźetej tam tež dwě Ralbičance sobu, wě Jurij Bjeńš.

srj 20.04.2022 08:40hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009802.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Osterreiter durch Bautzen unterwegs.
prawa za wobrazy: dpa
17 mjeń.

Dohromady 1.389 křižerjow bě jutrowničku po serbskich katolskich wosadach po puću.

18.04.2022 11:20hodź. 16:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2008488.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Na wutorach wusyłamy naš serial “ Z Ludu a přirody”. Diana Fryčec-Grimmigowa wotkryje zajimawostki serbskeje Łužicy. Tučasnje wopyta “Serbske Błóta”.

wu 19.04.2022 08:40hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009130.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Backhaus in der Krabatmühle in Schwarzkollm.
prawa za wobrazy: Jens Kaczmarek/Lausitznews
4 mjeń.

Čorny Chołmc je skerje za Krabatowy młyn znaty a stawiznu wokoło Krabata a rapakow. Mjenje pak za nałožk na ćichej soboće – za jutrowne spěwanje.

nje 17.04.2022 11:16hodź. 03:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009120.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
4 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa je sej tam dojěła: Křizuspěwanje w Kulowskej wosadźe

Křizuspěwanje w Kulowskej wosadźe

W Kulowskej wosadźe je z wašnjom, zo zetkaja so njewudate holcy kóždu njedźelu póstneho časa při křižach wsy, zo bychu wuspěwali křižowy puć a kěrluše do póstneho časa. Činichu to tež na bołmončce w Sulšecach.

pj 15.04.2022 11:15hodź. 04:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009110.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wotrow
prawa za wobrazy: Wikimedia Commons/SchiDD
3 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa bě pódla: Klepotanje we Wotrowje 2022

Klepotanje we Wotrowje 2022

Klepotanje je nałožk w katólskich wsach, kiž ma narunać zwonjeje zwonow. Wšako tute wot zeleneho štwórtka hižo njezwonja. Hakle w jutrownej nocy zaso.

so 16.04.2022 10:16hodź. 02:48 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009108.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
 jutrowne nałožki a pječwa
prawa za wobrazy: MDR
7 mjeń.

Dźensa swjeća křesćanske cyrkwje “Wulki pjatk” abo “Ćichi pjatk”, to rěka spomina so na ćerpjenje a smjerć Jězusa na křižu. Z tym zwjazane su w Serbach zdobom wěste nałožki a wašnja.

pj 15.04.2022 11:00hodź. 06:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/audio-2006198.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kmótřiska całta, zeleny štwórtk
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Monika Gerdesowa rozprawja k Zelenemu štwórtkej: Kmótřiska całta

Kmótřiska całta

Zeleny štwórtk wobdaruja kmótřa swojich mótkow – a to po tradiciji tež z tak mjenowanej “kmótřiskej całtu”. Čehodla runje na tutym dnju – a kak so tradicija scyła hišće haji – Monika Gerdesowa je so wobhoniła.

štw 14.04.2022 07:20hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2006194.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Frau mit kürzeren Haaren und Brille
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Gmejnska rada Radwor/Radibor
prawa za wobrazy: MDR
Měrko Domaška/Mirko Domaschke, zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe, Heiko Kosel/Kozel
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

W zarjadniskim zwjazku “Při klóšterskej wodźe” buchu wčera kandidaća za wólby wjesnjanostow přizwolene. Za CDU w Chrósćicach nastupi Marko Kliman. Ale kak wupada w tamnych gmejnach? Matej Dźisławk je so informował.

srj 13.04.2022 07:40hodź. 02:42 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2005966.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
MENS seminar w Danskej, PAWK z.t
prawa za wobrazy: MDR/privat
4 mjeń.

Serbske młodźinske towarstwo PAWK bě pódla: MENS seminar w Danskej

MENS seminar w Danskej

W južnej Danskej zetka so runje někak 70 młodostnych rozdźělnych europskich narodnych mjeńšin. Tež Serbja su zastupjeni a su sej na seminar Młodźiny europskich narodnych skupinow dojěło. Matej Dźisławk rozprawja.

srj 13.04.2022 07:20hodź. 03:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2005964.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Pferd liegt auf der Weide im hohen Gras
prawa za wobrazy: imago/Frank Sorge
2 mjeń.

Clemens Šmit bě po puću: Přihoty na jutry 2022

Přihoty na jutry 2022

Clemens Šmit bě wčera we Serbach po puću a je so informował, kajke da wupadaja tuchwilu tute přihoty konkretnje.

štw 14.04.2022 07:40hodź. 02:27 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2005946.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Europeada 2022
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
4 mjeń.

Měrćin Wjenk je so wobhonił: Hrajny plan Europeady 2022

Hrajny plan Europeady 2022

Kónc tydźenja je so hrajny plan z dokładnymi časami a hrajnišćemi serbskeje muskeje wubranki na facebooku wozjewił. Wo tym a aktualnym stawje přihotow, rěči Měrćin Wjenk.

wu 12.04.2022 07:40hodź. 03:51 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2004234.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Osterreiter in der Oberlausitz
prawa za wobrazy: MDR / Martin Kliemank
Kubłanje: Nowa wučerska kampanja so předstaji (Jan Hrjehor/Rehor)
prawa za wobrazy: MDR
Leńka Šołćic / Lenka Scholze
prawa za wobrazy: MDR/privat
Aus der Ukraine geflüchtete Menschen gehen in eine Erstaufnahmeeinrichtung auf der Leipziger Messe.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Wjac hač štyri miliony Ukrainjanow je mjeztym před granatami a bombami z kraja ćěkało. Solidarita za ćěkancow je wšudźe wulka, tež w Serbach. Tola kak so ćěkancam w serbskich swójbach tuchwilu zeńdźe?

11.04.2022 08:40hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2003558.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine Person macht eine Heizung an.
prawa za wobrazy: dpa
4 mjeń.

Beno Bělk je sej wěcku kusk dokładnišo wobhladał: Klimowy a energijowy manager w gmejnje

Klimowy a energijowy manager w gmejnje

Gmejny smědźa sej přidatnje ludźi jako klimowych a energijowych managerjow přistajić, kotřiž so jim k tomu hišće k 100 procentam zapłaća! Čehodla stat nětko naraz z pjenjezami tak wokoło so mjeta, wě Beno Bělk.

pj 08.04.2022 07:20hodź. 03:55 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2001256.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sorbische Fähnchen mit Blick in die Sorbische Kulturinformation am Postplatz sind im Haus der Sorben zu sehen.
prawa za wobrazy: dpa
Hnojidło a problemy - Clemens Hrjehor
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Hnojidła su dźeń a dróše. Čehodla to našim ratarjam smjerdźi, wě Jakub Wowčer.

štw 07.04.2022 07:50hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2000242.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Handbemalte Enteneier in Batik- und Wachsbossiertechnik aus der BukowinaHandbemalte Enteneier in Batik- und Wachsbossiertechnik aus der Bukowina
prawa za wobrazy: Museum für Sächsische Volkskunst, Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Karsten Jahnke
3 mjeń.

W Choćebuzu wotmě so zašły tydźeń serbska jutrowna wustajeńca. Monika Gerdesowa zjima rozprawu našich delnjoserbskich kolegiow a kolegow.

pj 08.04.2022 06:20hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2000240.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Józef Brězan a manufaktura časnikow
prawa za wobrazy: MDR
2 mjeń.

Luksusowe časniki z ruki serbskeho časnikarja Józefa Brězana ze Smječkec, wo tym rozprawja nětko Matej Dźisławk. Józef Brězan je so zhromadnje z towaršom w Drježdźanach zesamostatnił.

štw 07.04.2022 07:40hodź. 02:23 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2000112.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Einkaufen beim Discounter
prawa za wobrazy: IMAGO / Sven Simon
3 mjeń.

Jan Bogusz je so z tutej situaciju zaběrał: Rezerwy žiwidłow za krizu

Rezerwy žiwidłow za krizu

Tež nětko zaso w zwisku z wójnu na Ukrainje su wěste regale w kupnicach prózdne. Zda so, zo so ludźo boja, zo budu zakładne žiwidła bórze wupředate. Někotre kupnicy reaguja a wěste wosebje požadane artikle racioněruja.

srj 06.04.2022 05:40hodź. 03:01 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1999314.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Traktor zieht einen Pflug über ein staubiges Feld.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Młodźinska redakcija rozprawja: Ja a mój traktor

Ja a mój traktor

Z hosćom w studiju bě fachowc, kiž sam traktory předawa a wě, što tajke mašiny wšitko zamóža. Porěčeli su młodźi redaktorojo tež z młodej traktoristku Antoniju Smolic. 17-lětna hižo chwilu traktor jězdźić zamóže.

wu 05.04.2022 07:40hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1998796.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Spielzeughaus und Stempel liegen auf einem Grundriss
prawa za wobrazy: IMAGO / serienlicht
3 mjeń.

Milan Grojlich je sej nowe postajenja wobhladał: Ležownostny dawk a nowe rjadowanja

Ležownostny dawk a nowe rjadowanja

W Němskej płaća wot lěta 2025 nowe měritka za ležownostny dawk, němsce Grundsteuer. A lětsa hižo dyrbiće za to informacije wo swojich ležownosćach zapodać. Sakska je k tomu nadrobne informacije wozjewiła.

wu 05.04.2022 08:40hodź. 03:13 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1998696.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Osterreiter in Bautzen
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Zwei lila Blüten.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo des Sorbisches Nationalensembles Bautzen
prawa za wobrazy: SNE
Sorbisches Institut
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Soblex - digitalny słownik - so stajnje dale rozšěri. Wjacore sta tysac słownych formow je so zaso přidało. Tomaš Faska rěči wo tym z Měrćinom Wjenkom:

pj 01.04.2022 06:12hodź. 02:47 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1995532.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Huskyje we Łužicy, Martina Säuberlich, Mały Wjelkow
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Beno Bělk je w Małym Wjelkowje pobył: Huskyje we Łužicy

Huskyje we Łužicy

Säuberlichec młoda swójba z Małeho Wjelkowa ma 12 huskyjow. To je družina psow, kotrež pochadźeja ze sewjernych krajow abo z Alaski. Tute su, powěda nam, nětko Beno Bělk, zwjetša šěro-běłe a maja chětro tołsty kožuch.

štw 31.03.2022 07:40hodź. 03:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1994664.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Huskyje we Łužicy, Worklecy hort dźěći Ukraina
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Betina Wenderothowa je we Worklečanskim horće pobyła: Ukrainske dźěći we Worklečanskim horće

Ukrainske dźěći we Worklečanskim horće

Wjacore tysac ćěkancow z Ukrainy je mjeztym tež do Sakskeje přišło. Po wšěm zdaću je to za dźěći lóšo hač za maćerje abo scyła za dorosćenych. To je znajmjeńša Betina Wenderothowa nazhoniła.

štw 31.03.2022 08:20hodź. 03:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1994662.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Cile towarstwa "Zjednoćeni za Kulow": Spěchowanje za Kulow

Spěchowanje za Kulow

Kulowčenjo su loni towarstwo "Zjednoćeni za Kulow" - "Vereint für Wittichenau" załožili. Wone ma wulke cile a tute so nětko tež hišće ze 380.000 eurami spěchuja. Betina Wenderothowa wě, što je to do towarstwa!

srj 30.03.2022 07:15hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1993606.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mann geht laufen
prawa za wobrazy: IMAGO / YAY Images / 42779120
3 mjeń.

Nalěćo wotuća! Tuž so wězo poskića, so wonka na čerstwym powětře pohibować. Tola na kotre wašnje móžeš so fit dźeržeć? A kotre móžnosće so nam z nowym počasom zaso skića?

srj 30.03.2022 07:45hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1993506.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kinder schauen beim Voelkerballspiel in einer Turnhalle zu
prawa za wobrazy: imago/Frank Sorge
Zwei Frauen flüstern vor grauem Hintergrund
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Szene aus der Serie
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
1 mjeń.

Što měni serbska młodźina ke krótkoseriji "Straight Outta Crostwitz". Někotre měnjenja je redakcija radija Satkule tule nahromadźiła.

28.03.2022 20:40hodź. 00:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992790.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Außenansicht Theater Bautzen.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Skónčnje zaso kultura a raz do dźiwadła hić, bě wšak wčera swětowy dźeń dźiwadła. Na kotre wašnje su Wojerowscy šulerjo šule Zejlerja swój kruch předstajili a kak je so serbskim dźěćom a młodostnym lubiło?

wu 29.03.2022 07:40hodź. 02:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992788.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Abiturienten eines Gymnasiums schreiben in einer Turnhalle die Abiturprüfung in Deutsch.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

W Sakskej so šulerjo tučasnje pilnje na zakónčace pruwowanja přihotuja, hižo třeće lěto za sobu pod koronowymi wuměnjenjemi. Tola kak daloko su lětsa normalne pruwowanske přihoty na serbskich šulach scyła móžne?

wu 29.03.2022 08:15hodź. 02:44 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992792.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Baustelle  Sanierung Sanieren Architekt
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Sakska CDU chce rjemjeslnikam wjace prawow dać, małe twarjenja sami planować a wot twarskeho zarjada přizwolić dać. Je to zmysłapołnje? Jakub Wowčer rozprawja.

wu 29.03.2022 07:41hodź. 02:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1991992.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wotrow swójbne popołdnjo
prawa za wobrazy: MDR
Künstlerische Darstellung von Exoplanet WASP-107b und seines Sterns WASP-107
prawa za wobrazy: ESA/Hubble, NASA, M. Kornmesser
Titel der Serie vor dem Bild eines Dorfes
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Jakub Wowčer je sej ju dokładnišo wobhladał: Straight Outta Crostwitz

Straight Outta Crostwitz

Loni je so team produkciskeje firmy Katapult w Chrósćicach nawalił, zo by krótkoseriju „Straight Outta Crostwitz“ produkował, kotraž so jenož w medijatejce pokaza. Wot wčerawšeho je štyridźělna serija w syći přistupna.

štw 24.03.2022 07:10hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1989192.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Traktor auf einem Feld.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Betina Wenderothowa je so prašała: Situacija ukrainskich ratarjow

Situacija ukrainskich ratarjow

Dołhož je so pola nas nalětnja rola wusyła, maja w Ukrainje swoju lubu nuzu, so scyła hišće wo ratarstwo starać. Tola kajka je situacija tam na městnje a kak móhła so wójna na globalne zastaranje ludnosće wuskutkować?

štw 24.03.2022 07:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1988880.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Protestna akcija Worklecy hrajkanišćo, Franc Brusk
prawa za wobrazy: MDR
Ein Jugendlicher bosnischer Herkunft bei der Arbeit.
prawa za wobrazy: MDR/Andrea Keschke
Ein Bauarbeiter läuft über ein Gerüst.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Płaćizny za energiju a twarske maćizny so spěšnje podróšeja. Tež za rjemjeslnikow a twarcow je to wulke wužadanje, wšako móža lědma spušćomnje ličić a planować.

nje 20.03.2022 08:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1986100.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mann putzt im Badezimmer und macht das Waschbecken sauber.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Nalěćo wita nas. Čas tuž za rjedźenje w domjacnosći. Ale što je scyła to rjane na nalětnim rjedźenju? Beno Bělk je so raz wobhonił.

nje 20.03.2022 09:40hodź. 02:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1986102.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Blumen und Gras auf einer Wiese, darüber der blaue Himmel mit Sonnenschein
prawa za wobrazy: MDR/Mayte Müller
Změna na čole Ludoweho nakładnistwa Domowina. Syman Pětr Cyž je naslědnik Marki Maćijoweje.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Biogasanlage in Pfersdorf.
prawa za wobrazy: MDR/Bettina Ehrlich
3 mjeń.

Přikład biopłunowa připrawa Radwor: Nětko awtarknje žiwi być

Nětko awtarknje žiwi być

W Radworju su hižo dlěje hač 15 lět njewotwisni wot wolijoweje płaćizny přez tepjensku připrawu, kiž z drjewom a biopłunom funguje. Matej Wjeńka je so raz wobhonił, hač móža Radworscy tuchwilu měrnišo spać.

wu 22.03.2022 06:10hodź. 02:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1986954.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
"Was heißt hier Minderheit" Ausstellung / wustajeńca
prawa za wobrazy: G. Nissen / Minderheitensekretariat
Nowe wašnje hnojenja a "Roboter-Kuhstall" Kotten
prawa za wobrazy: Bettina Wenderoth/MDR
3 mjeń.

Miłočanske ratarske drustwo je znamjenja časa spóznało a wuspyta tu w regionje runje cyle nowu techniku hnojenja, mjenujcy z juchowymi hadźicami.

štw 17.03.2022 07:20hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1983256.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Monika Gerdes
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Slaviamarsch / Slaviamarš
prawa za wobrazy: Slaviamarsch
Ein Stempel mit der Aufschrift Impfpflicht steht auf einem Kalender, davor liegen eine Impfdose und eine Spritze
prawa za wobrazy: imago images/Bihlmayerfotografie
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

W našim serialu „Z ludu a přirody“ wotkryła Diana Fryčec-Grimmigowa zajimawostki našeho regiona. Tučasnje je po Slepjanskej wosadźe po puću.

wu 15.03.2022 08:20hodź. 01:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1981580.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Baćon křižerske knižki, Osterreiten, Ostern
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
2 mjeń.

W Baćonju su so tamniši křižerjo zašłu njedźelu k prěnjej křižerskej zhromadźiznje zetkali, na kotrejž mějachu tójšto wěckow wobrěčeć.

wu 15.03.2022 08:40hodź. 02:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1981604.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Russland-Ukraine-Krieg: Zerstörte Brücke in Irpin
prawa za wobrazy: IMAGO / NurPhoto
Beneficny koncerty za woporow wójny na Ukrainje
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

Kónc tydźenja je spěchowanske towarstwo Serbskeho ludoweho ansambla na wosebitej beneficnej koncertaj do Budyskeje Króny prosyło. Beno Šołta je po wčerawšim koncerće někotre hłosy zapopadnył.

14.03.2022 07:16hodź. 02:45 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1980624.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Kameraobjektiv
prawa za wobrazy: colourbox
3 mjeń.

W Delnjej Łužicy młodźina runje nowy delnjoserbski hudźbny widejo produkuje.

pj 11.03.2022 05:38hodź. 02:36 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1978836.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Backhaus in der Krabatmühle in Schwarzkollm.
prawa za wobrazy: Jens Kaczmarek/Lausitznews
3 mjeń.

Z něhdźe 3.200 wšelakorymi družinami liči Němska tež jako swětowy mišter chlěbow. Kotre družiny su pola serbskich pjekarjow aktualnje wosebje požadane?

pj 11.03.2022 06:48hodź. 02:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1978834.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
 logo serwisoweho běrowa
prawa za wobrazy: sb-kom
3 mjeń.

Wot oktobra 2019 dźěła we Wojerecach “Serwisowy běrow za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach”. Kak je so dźěło běrowa mjeztym wuwiło a kak komuny to wužiwaja?

štw 10.03.2022 06:12hodź. 02:36 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1977568.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
nowa drasta ze starych płatow
nowa drasta ze starych płatow prawa za wobrazy: Rahel Selnack
2 mjeń.

Rahel Zelnakec wo drastach ze starych płatow: Znowawužiwanje narodneje drasty

Znowawužiwanje narodneje drasty

Žonow, kiž wšědny dźeń w serbskej drasće chodźa, je jenož hišće mało. Stare płaty drasty pak su pola młodźiny zaso woblubowane.

štw 10.03.2022 05:38hodź. 02:29 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1977566.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Jěcharki a jěchar na konjach
prawa za wobrazy: Jan Rehor/MDR
3 mjeń.

Minjeny kónc tydźenja bě w Kamjencu treningowe lěhwo, na kotrymž su so tež serbske jěcharki a jěcharjo Konjaceho sportoweho towarstwa "Při Klóšterskej wodźe" wobdźělili. Jurij Bjeńš rozprawja.

srj 09.03.2022 06:12hodź. 02:47 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1976578.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Schneeglöckchen
prawa za wobrazy: Colourbox.de
2 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa wo wjedrowych wobkedźbowanjach Přestorčenje počasow

Přestorčenje počasow

Tež w lětušej zymje mějachmy mało sněha a zrědka kruty zmjerzk. Tež po času su počasy mjeztym hinaše hač před lětdźesatkami.

srj 09.03.2022 05:38hodź. 02:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1976808.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sorbische junge Mädchen bei der Konfirmation in Bautzen/Budyšin 2004
prawa za wobrazy: Jürgen Matschie
Serbski medijowy klub Přiwćicy - Michał Cyž
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
Europeada 2022
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
3 mjeń.

Młodźinska redakcija rozprawja: Přihoty na Europeadu 2022

Přihoty na Europeadu 2022

Dwójce wotprajena, ma so tuta lětsa wot 26. junija do 3. julija pola Korutanskich Słowjencow w Awstriskej wotměć. A tež Serbja so zaso wobdźěla, lětsa pak jenož muske mustwo wubranki, wě Rahel Zelnakec.

wu 08.03.2022 07:40hodź. 03:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1975860.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hilfsgüter in einem Koferraum
prawa za wobrazy: MDR/Anna Hönig
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Diana Fryčec Grimmigowa přeslědźi Slepjansku wosadu: Z ludu a přirody – Slepo a šulstwo

Z ludu a přirody – Slepo a šulstwo

Wosebita rubrika Diany Fryčec Grimmigoweje rěka "Z ludu a přirody“. Tučasnje přeslědźi wona Slepjansku wosadu.

wu 08.03.2022 07:15hodź. 02:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1975786.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kirche in Schleife
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Na Slepjanskej farje mějachu wčera serbscy ewangelscy wěriwi wosady, swoje wosadne popołdnjo. Z kěrlušom so nutřnosć započnje, kotruž přewodźeše na klawěrje wosadny kantor Björn Sobota.

pj 04.03.2022 07:08hodź. 02:32 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1972906.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Abbildung von Neuronen auf einem farbigen Hintergrund
prawa za wobrazy: PantherMedia / 100502500
3 mjeń.

Štož dotal wo spěwanju znate njebě: Čłowjeske mozy maja swójski areal, kiž jenož na spěwanje reaguje a je předźěłuje. Wuslědk slědźenja su medicinarjo a neurologowki z USA spočatk tydźenja wozjewili, wě Měrćin Wjenk.

pj 04.03.2022 07:10hodź. 02:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1972900.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Thomas Lukasch vom sorbischen Restaurant Wjelbik in Bautzen mit einem Karpfen Blau mit Riesling Meerrettichsoße buntem Wurzelgemüse und Bio Kartoffeln.
prawa za wobrazy: IMAGO / Steffen Unger
Koreng, Bogna
prawa za wobrazy: language-diversity.eu
Das Tor zur Oberlausitz ist Njebelčicy/Nebelschütz - hier gibt’s Landurlaub inmitten von sanften Hügeln.
prawa za wobrazy: MDR/Rainer Weisflog
2 mjeń.

Worklecy maja poprawom wšitko, štož atraktiwnu serbsku wjes wučinja. Maja serbsku šulu a pěstowarnju, pjekarja, wjacore hrajkanišća a samo kapałku. A tola pobrachuje wjesnjanam srjedźišćo, hdźež móža so zetkawać.

štw 03.03.2022 08:40hodź. 02:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1971854.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Deutsche Bundeswehrsoldaten des Nato-Gefechtsverbandes in Litauen warten auf die deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht bei ihrer Ankunft auf dem Militärstützpunkt.
prawa za wobrazy: dpa
2 mjeń.

Młodźinska redakcija rozprawja: Do wójny ćahnyć?

Do wójny ćahnyć?

Wójna na Ukrainje ma tež nas dale w horšći. Ale kak dźe so žonam a mužam we wójsku, kotřiž su so za někotre lěta za němske wójsko zawjazali? Aquina Žurec je za wusyłanje Satkule wjacore měnjenja nazběrała.

wu 08.03.2022 07:40hodź. 02:24 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1975854.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Folklorefestival in Crostwitz
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa rozprawja wo přihotach na 40. jubilej: SFAW Wudwor trenuje za wulki swjedźeń

SFAW Wudwor trenuje za wulki swjedźeń

Škónčnje smě so Wudworski folklorny ansambl na 40. jubilej wobstaća přihotować, po tym, zo dyrbjachu swjedźeń, pandemije dla, hižo dwójce přestorčić. Njeběži jenož organizacija, ale tež proby, wě Diana Fryčec-Grimmigowa.

wu 01.03.2022 05:40hodź. 03:20 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1969906.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Na wutorach wusyłamy naš serial „Z ludu a přirody“. Diana Fryčec-Grimmigowa rozprawja tučasnje wo wjesnych stawiznach Slepjanskeje wosady.

wu 01.03.2022 07:20hodź. 02:01 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1969912.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Kind schreit
prawa za wobrazy: IMAGO / agefotostock
3 mjeń.

wu 01.03.2022 06:25hodź. 03:20 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dzeci/audio-1969910.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Figuren in Arbeitskleidung unterschiedlicher Branchen stehen vor Euro Geldmünzen im Wert von 8,50
prawa za wobrazy: imago/Ralph Peters
2 mjeń.

Statny minister Thomas Schmidt je dobyćerki a dobyćerjow lětušeho "Simulplus-Čiń sobu"-wubědźowanja wozjewił. Andreja Chěžcyna ma přehlad wo serbskich projektach, kiž buchu w kategoriji "Žiwa dwurěčnosć" mytowane.

wu 01.03.2022 07:40hodź. 02:15 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1969908.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zwei Babys werden mit den Händen gehalten.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Hdyž so wam tele dny w swójbje mały hólčk narodźi, ma wón nimale 79 žiwjenskich lět před sobu. A mała holčka hišće wjac: wona budźe samo wjac 83 lět. Znajmjeńša statistisce! Beno Bělk rozprawja.

28.02.2022 06:49hodź. 03:08 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1965144.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Geflüchtete aus der Ukraine kommen nach ihrem Grenzübertritt von Schehyni in der Ukraine nach Medyka in Polen
prawa za wobrazy: dpa
2 mjeń.

Alina Ziranka bydli w pólskim Zgorzelecu. Pochadźa pak z Poltawy. Je to město w srjedźnej Ukrainskej. Jeje swójba je hišće tam žiwa. Z njej smy so pjatk zetkali, w našim běrowje w Zhorjelcu.

nje 27.02.2022 11:30hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1968962.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Demo-Teilnehmer hält ein Plakat mit den ukrainischen Farben und einer Friedenstaube.
prawa za wobrazy: IMAGO / spfimages
Eine Frau weint neben einem zerstörten Wohnhaus
prawa za wobrazy: dpa
Zu Wittichenauer Faschingsschlagern bringen die Garden Stimmung in den Saal.
Zu Wittichenauer Faschingsschlagern bringen die Garden Stimmung in den Saal. prawa za wobrazy: MDR/Martin Kliemank
3 mjeń.

W Kulowje bychu so dźensa wječor zaso póstniske nory do wulkeje hala nawaleli - lětsa pak budu póstnicy skěrje digitalnje. Jakub Wowčer je sej k princowskemu porej sezony 2019/20 do Sulšec dojěł.

štw 24.02.2022 06:20hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1966010.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Dating Apps auf einem Smartphone
prawa za wobrazy: imago images/ZUMA Wire
3 mjeń.

Po statistice digitalneho zwjazka Bitkom bu mjeztym hižo kóždy druhi z nas raz w syći wobšudźeny. Clemens Šmit je so z tematiku zaběrał.

štw 24.02.2022 06:20hodź. 02:32 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1966014.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kolektiw Wakuum
prawa za wobrazy: Screenshot/MDR
Bobschlitten in Kurve auf Rennstrecke.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Satkularce Aquina a Davinia
prawa za wobrazy: MDR
Wustajeńca "1000 lět Hornja Lužica"
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Milan Grojlich po puću w Budyskim měšćanskim muzeju: Wustajeńca "1000 lět Hornja Lužica"

Wustajeńca "1000 lět Hornja Lužica"

Hrodźišća w našim regionje su něhdy natwarili naši słowjanscy prjedownicy, Milčenjo. Z tutej dobu zasydlenja Słowjanow zaběra so nowa wustajeńca w Budyskim měšćanskim muzeju. Milan Grojlich je sej ju hižo wobhladał.

wu 22.02.2022 05:20hodź. 03:22 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1964608.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein blauer Mundschutz liegt auf Herbstlaub, davor bilden Würfel das Wort: Lockdown Light
prawa za wobrazy: imago images / foto2press
3 mjeń.

Anglicizmy, potajkim jendźelske słowa přewzate do druheje rěče, so tež w serbšćinje kopja. Matej Wjeńka je so tohodla na mjezynarodnym dnju maćeršćiny z Timom Meškankom wo runje tutej temje rozmołwjał.

21.02.2022 07:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1963386.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Helmut Richter, rozhłosownik
prawa za wobrazy: MDR
Handrij Henčel, serbski dudak, Helmut Richter, rozhłosownik, wustajenca
prawa za wobrazy: MDR
Günther Wjenk, Łaz
prawa za wobrazy: Jakob Schäfer/MDR
3 mjeń.

Jakub Wowčer po puću po wsy z Güntherom Wjenkom: Kelko serbskeho je hišće we Łazu?

Kelko serbskeho je hišće we Łazu?

We Łazu njeběštaj jenož Smoler a Zejler aktiwnaj, tež komponist Jan Pawoł Nagel je so tu narodźił a wotrostł. Zejler bě tu nimale 40 lět dołho farar a je tež we Łazu pochowany. Jakub Wowčer je sej do wsy dojěł.

so 19.02.2022 07:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1963380.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
gmejnska rada Ralbicy-Róžant
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Matej Dźisławk je so po posedźenju z wjesnjanostu Hubertusom Ryćerjom wo rozsudach rozmołwjał.

pj 18.02.2022 06:48hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1961374.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Illegal entsorgter Müll liegt in einem Wald (Symbolbild)
prawa za wobrazy: dpa
4 mjeń.

Přeco zaso wuhladamy při dróhach a w lěsu wotpadki. Diana Fryčec-Grimmigowa je so z problemom zaběrała.

štw 17.02.2022 05:38hodź. 03:42 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1960570.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
logo kulturneho hackathona
prawa za wobrazy: Deutsche Nationalbibliothek
3 mjeń.

Serbski institut wobdźěli so na projekće, kiž ma nowe přistupy ke kulturnemu herbstwu namakać.

štw 17.02.2022 06:12hodź. 03:23 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1960670.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
spěwarka Milena Wowčerjec
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

Nowa serbska hudźba přinjese tež nowe mjezwoča - kaž Milenu Wowčerjec. Rahel Zelnakec je so z njej wo jeje wuměłskim puću rozmołwjała.

srj 16.02.2022 05:38hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1959726.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Europeada 2022
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
3 mjeń.

Wot zašłeho tydźenja je jasne: EUROPEADA 2022 so na kóždy pad přewjedźe. Što to za serbske mustwo rěka, je kotrenar wubranki Handrij Strelow Jurjej Bjeńšej rozkładł.

srj 16.02.2022 06:12hodź. 02:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1959728.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
wudaća Noweho Casnika
prawa za wobrazy: Benno Scholze/MDR
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater bereitet eine besondere Uraufführung vor.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
5 mjeń.

Najwjetša serbskorěčna produkcija NSLDź w tutej hrajnej dobje měješe njedźelu prapremjeru. Sophie Hejduškec je sej předstajenje wobhladała.

14.02.2022 09:22hodź. 05:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1958126.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein altes Röhrenradio
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

13. februara je Swětowy dźeń radija, kiž je samo UNESCO postajiła. Lětsa w nazymje budźe tomu 99 lět, zo je rozhłós w Němskej prěni raz wusyłał. Tutón čas spyta Beno Bělk zjimać.

so 12.02.2022 07:48hodź. 03:05 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1956842.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine Gruppe bei einer Teambuilding-Übung - nur wenn man an einem Strang gemeinsam zieht, kann man beim Tauziehen erfolgreich sein.
prawa za wobrazy: IMAGO / Alexander Rochau
Amulet
prawa za wobrazy: Stiftung für das sorbische Volk
Ostervorbereitungen
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Wot wobstaranja koni hač k jutrownym gratam – přihoty na jutrowničku srjedź apryla hižo dawno běža. Matej Wjeńka bě po puću a je so z křižerjomaj wo jeju přihotach rozmołwjał.

srj 09.02.2022 05:51hodź. 03:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1953852.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zusammengerollte Geldscheine formen die Jahreszahl 2022.
prawa za wobrazy: IMAGO / Steinach
3 mjeń.

„Trjebaja małe gmejny w Sakskej hłownohamtskeho wjesnjanostu“ - to bě tema informaciskeho wječora wutoru w Chrósćicach. Beno Šołta rozprawja.

srj 09.02.2022 05:51hodź. 03:06 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1953856.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Olympia 2022 in Peking: Olympische Ringe
prawa za wobrazy: IMAGO / Sammy Minkoff
Luftreiniger
prawa za wobrazy: imago images / Panthermedia
3 mjeń.

Znajeće wy tak mjenowy “difuzer”? Nic? To je nastroj, kiž eteriske wolije w kombinaciji z wodu jako paru do ruma wuprudźa. Matej Wjeńka rozprawja.

pj 04.02.2022 06:40hodź. 03:05 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1949836.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hat die Hände gefaltet.
prawa za wobrazy: dpa
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Minjenu póndźelu je był w Lipsku zazběh rozhłosoweje rady sćelaka MDR. Lucian Kubica je so z Bjarnatom Cyžom wo jeho nowym a starym nadawku rozmołwjał.

srj 02.02.2022 08:40hodź. 02:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1948196.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein einsamer Karnevalshut liegt auf der  Straße
prawa za wobrazy: dpa
Handball
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

2024 wuhotuje němska europske misterstwa w mjentańcy.
Tola kak je to scyła z mjetańcu w Serbach? Clemens Šmit zhladuje na aktualnu situaciju a do zašłosće serbskeje mjetańcy w Pančicach.

srj 02.02.2022 08:41hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1948132.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Christin Belkot
prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
Typisches Gebäck zur Vogelhochzeit - Vogelnester
prawa za wobrazy: imago images / Hanke
Eine Frau zieht an einer Zigarette.
prawa za wobrazy: colourbox
3 mjeń.

W Němskej je so 2007 postajiło, zo njesmě so w zjawnych rumach, hosćencach a tak dale hižo kurić. Tuž powěda nam nětko njekurjak Beno Bělk wo pachanju tehdy a dźensa.

štw 27.01.2022 07:45hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1943080.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sněhakowanje w času korony w Čěskej
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

12. februara započnu so lětuše zymske prózdniny. Jurij Bjeńš přeradźi, hdźe móhł sej w blišej abo tež trochu dalšej wokolinje dojěć na sněhakowanje a sankowanje.

srj 26.01.2022 08:20hodź. 02:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1943084.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Photovoltaik
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Ptači kwas - předstajenje SLA 2022
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Minjeny pjatk běše premjera ptačokwasneho předstajenja Serbskeho ludoweho ansambla w Chrósćicach. Lětsa rěkaše kruch “Njewěsta njewjesta”. Halina Hejduškec je premjeru wopytała.

24.01.2022 20:40hodź. 02:45 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1941338.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Brennendes Grablicht auf einem Friedhof
prawa za wobrazy: imago/photothek
3 mjeń.

Młodźinska redakcija předstaji powołanja: Tótka Roland Bulank

Tótka Roland Bulank

Sophie Hejduškec je zetkała tótku, kiž je jej wo swojich nic cyle wšědnych dožiwjenjach powědał.

24.01.2022 20:30hodź. 02:55 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1941344.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mühlentag in der Krabatmühle Schwazkollm
prawa za wobrazy: MDR/Bettina Wobst
4 mjeń.

Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu pyta turistiskich přewodnikow. Maće-li zajim, přizwjewće so radlubje tam. Diana Fryčec-Grimmigowa rozprawja wo dalšich nowinkach młyna.

24.01.2022 08:05hodź. 03:44 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1940642.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Sorbische National-Ensemble hat die Vogelhochzeit 2021 abgesagt
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Mateo Flores z Boliwiskeje, rjadowniska wučerka Alena Šmitowa, sobušuler Richard Heide
prawa za wobrazy: MDR/Benno Bilk
3 mjeń.

Wot lońšeje nazymy ma Radworski 9. lětnik hólca z Južneje Ameriki w rjadowni, dokładnje z Boliwiskeje. Beno Bělk je njewšědneho Radworskeho šulerja zetkał.

pj 21.01.2022 06:48hodź. 03:01 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1938506.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wahlzettel wird in eine Wahlurne geworfen
prawa za wobrazy: Colourbox.de
4 mjeń.

W Hornjej Łužicy wola lětsa we wjele komunach wjesnjanostu abo wjesnjanostku. Što je dotal znate wo terminach a kandidatach?

pj 21.01.2022 05:38hodź. 03:37 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1938502.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mann bei der Blutspende
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Dobre předewzaće za nowe lěto móhło być: zaso jónu krej darić - abo tež krejowy plasma. Matej Wjeńka je so z młodymi Serbami rozmołwjał, kiž nimale tydźensce plasmu daruja.

štw 20.01.2022 05:38hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1937532.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Delegacija Bratstwa swj. Bosćana w hladarni w Kamjencu
prawa za wobrazy: Benno Scholze/MDR
Njepila-Hof in Rohne
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Pferd und Fahrrad nebeneinander im Sonnenuntergang
prawa za wobrazy: dpa
Serbska murja - najmudriša hłójčka
prawa za wobrazy: Serbska murja z.t.
Ein Mann sitzt mit einer Maske vor einem Laptop.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
2 mjeń.

Młodźinska redakcija SATKULE rozprawja: Wobšudźenje w syći

Wobšudźenje w syći

Kak móžeš so w syći před wobšudnistwom wobarać, to běše njedawno tema w Satkuli. Što su młodostni hižo kuriozneho w syći dožiwili, powěda Satkularka Davinia Brězanec.

17.01.2022 20:30hodź. 01:48 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1935728.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Preissäule an der Tankstelle.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Ein Notenblatt mit handschriftlichen Eintragungen
prawa za wobrazy: imago images/Gerhard Leber
3 mjeń.

Měrćin Wjenk je so ze serbskimi spěwarkami rozmołwjał, što hudźba za nich woznamjenja.

wu 04.01.2022 05:48hodź. 02:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/audio-1925112.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mikrofon
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Ein Autoschlüssel wird von einer Hand in eine andere übergeben
prawa za wobrazy: colourbox
3 mjeń.

Kak woblubowane jězdźidła elektriskeje mobility poprawom mjeztym su? A kak wupada scyła w awtomobilowej branži nastupajo skazanskich časow? To je so Betina Wenderothowa dweju ekspertow woprašała.

wu 11.01.2022 07:40hodź. 02:48 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1929896.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Lara Stone wird mit Smartphone fotografiert
prawa za wobrazy: imago/E-PRESS PHOTO.com
Jadwiga Bujnowska
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Jadwiga Bujnowska (zady druha wotlěwa) pomha w Grjekskej potrěbnym a tam dźěła. Andreja Chěžcyna dźěło a žiwjenje młodostneje předstaji.

pj 07.01.2022 08:06hodź. 02:55 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1927014.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Reisebus auf der Straße.
prawa za wobrazy: imago images / Arnulf Hettrich
3 mjeń.

Što budźe lětsa při dowolowanju wšitko móžno, z tym je so naš rańši redaktor Jakub Wowčer zaběrał. Při tym je tež na lěto 2021 wróćo zhladował.

pj 07.01.2022 08:06hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1927012.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Geldscheine und Jahreszahl 2022
prawa za wobrazy: imago images/Steinach
Blick auf Smartphon mit Instagram-App
prawa za wobrazy: Imago-Stock
2 mjeń.

Michelle Mikławškec je w syći aktiwna, je tak mjenowana influencerka a ma hižo někotre sta ludźi, kiž jej sćěhuja. Davinia Brězanec ju předstaji.

wu 04.01.2022 07:49hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1925122.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Der Spitzbogen am Westportal der evangelische Lutherkirche in Rudolstadt in Thueringen zeigt auf einem Flachrelief Luther beim Thesenanschlag
prawa za wobrazy: dpa
Bogna Koreng
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Lěto so nachila. Za naše studijo běše wone wosebje z wužadanjemi přiběraceje digitalizacije zwjazane. Bogna Korjeńkowa zhladuje na 2021.

pj 31.12.2021 07:50hodź. 02:13 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1921202.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Rokotak - Milan Greulich
prawa za wobrazy: Milan Greulich
Sněhakowanje w času korony w Čěskej
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Tež hdyž temperatury pomału zaso stupaja, je tójšto ludźi čas mjez hodownymi swjatymi dnjemi wužiło, zo bychu sněhakować jěli - do wukraja. Jakub Wowčer rozprawja.

štw 30.12.2021 08:40hodź. 02:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1920834.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Da hatten offenbar noch Anwohner Feuerwerk-Restbestände oder im Nachbarland Polen eingekauft: Feuerwerk im neuen Jahr 2021 in Berlin-Pankow.
Da hatten offenbar noch Anwohner Feuerwerk-Restbestände oder im Nachbarland Polen eingekauft: Feuerwerk im neuen Jahr 2021 in Berlin-Pankow. prawa za wobrazy: IMAGO / Future Image / U. Geisler
Husycu běhanje
prawa za wobrazy: Jakob Schäfer/MDR
3 mjeń.

Monika Gerdesowa předstaji projekt zachowanja serbskeje rěče: Serbske zymske pućowanje - kónc tydźenja, tři dny dołho. Tež w tutym decembrje je zaso tajke było...

srj 29.12.2021 07:50hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1919962.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Fußball
prawa za wobrazy: imago images/Zink
Sorbisches Institut
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Husycu běhanje
prawa za wobrazy: Jakob Schäfer/MDR
Dawid Statnik
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Dawid Statnik, předsyda Domowiny, třěšneho zwjazka Łužiskich Serbow zhladuje na lěto 2021.

so 25.12.2021 11:00hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1918322.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Madlen Štrawbina dobyćerka hodowneje akcije 2021
prawa za wobrazy: MDR
1 mjeń.

Madlen Štrawbina je dobyćerka našeje lětušeje akcije. Matej Dźisławk je so z njej rozmołwjał.

so 25.12.2021 08:37hodź. 01:18 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1918312.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
We wsach Kulowskeje wosady je z wašnjom, zo chodźi Borbora na předwječoru jeje swjateho dnja do swójbow. Wona wudźěla žohnowanje a  dźěćom małe dariki. Tak běše Swjata , Kulowskimi rumpodichami, tež pola Krawcec z hosćom. Wosebita tradicijam kotraž słuša na kóždy pad tež k drohoćinkam.
prawa za wobrazy: MDR
Ein Passwort wird auf einem Laptop über eine Tastatur eingegeben.
prawa za wobrazy: dpa
2 mjeń.

Hač za mejlki, nakupowanje abo socialne syće, wšudźe trjebaš klučowe słowa za přizjewjenje. Přeco hišće pak mnozy chětro lochkomyslnje z tutymi słowami wobchadźa, wě Milan Grojlich.

štw 23.12.2021 07:48hodź. 01:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1915384.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Čornochołmčanske dźěćetko z přewodnicomaj
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Andre Měrćink
prawa za wobrazy: MDR
4 mjeń.

Na Sukelnskej droze rozrosće małe serbske start-up-předewzaće. 2019 je so 36-lětny mějićel Andre Měrćink zesamostatnił a twari nětko blidowe kickery - a je mje hnydom na hru pola sebje přeprosył.

15.11.2021 07:48hodź. 04:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1884798.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio